Fa més de 30 anys que centenars de persones han estat fent objecció fiscal a la despesa militar (www.objecciofiscal.org). Ara podem començar a ser milers les persones que afrontem la por i fem desobediència civil amb una objecció fiscal a aquests altres poders.

Enguany podem iniciar la desobediència fiscal a les despeses que sustenten les institucions que estan reprimint el dret d’autodeterminació i la dissidència política: la monarquia, la cúpula judicial i les forces policials de l’Estat.

Com més persones siguem més ressò tindrà l’acció; per això pots triar diverses opcions en funció de les teves possibilitats, grau de compromís i d'assumpció de risc.

Amb els nostres impostos no volem pagar els poders de l’estat espanyol que estan reprimint els drets civils i polítics. No volem pagar els prop de 6.000 milions d’€ anuals que costen la monarquia, la cúpula judicial i les forces policials, no volem contribuir a pagar els 130,00€ per habitant que mantenen aquests poders.

Passes que cal seguir per fer objecció fiscal:

 1. Tria el teu import a objectar
 2. Fes la declaració
 3. Fes l'ingrés a una ONG
 4. Informa'n hisenda
 5. I si hisenda et reclama l'import?

1 - Tria el teu import a objectar

Cadascuna de nosaltres pot triar qualsevol quantitat, la que cregui més adequada.

Els tres imports que, a títol d’exemple, et proposem, representen la repressió reial i judicial, la repressió policial i totes tres juntes. D'aquests tres imports en pots triar un o bé decidir qualsevol altra quantitat, per fer objecció fiscal.

Hi ha dues maneres de calcular aquests imports: una de simple i una altra de proporcional.

Simple

Es calcula a partir del cost per habitant i en resulta un import fix:

 • Repressió reial i judicial 5,00€
 • Repressió policial 125,00€
 • Totes tres 130,00€

Proporcional

Càlcul -a partir del percentatge que representa cadascuna de les repressions sobre el total del pressupost de l’estat- aplicat a la quota resultant de l’autoliquidació que paga cada persona contribuent.

 • Repressió reial i judicial 0,07%
 • Repressió policial 2,09%
 • Totes tres 2,16%

Cal que el percentatge que escullis l'apliquis al valor de la casella 595, Quota resultant de l'autoliquidació, i el resultat serà la quantitat que objectes:

detalls quota

2 - Fes la declaració

Per fer l'objecció fiscal cal modificar la declaració de renda. Per tant és important que no acceptis l'esborrany automàticament, perquè abans l'hauràs de modificar.

Si fas la declaració a través d'una persona gestora només cal que li expliquis el procediment. Si la fas telemàticament, segueix les passes següents:

resum declaracions

Fes clic sobre l'import de "Retencions i altres pagaments a compte" per obrir-ne les deduccions. (Cal prémer per obrir les deduccions)

retencions

Posa-hi l'import d'objecció que vols deduir dels teus impostos. Fes-ho a a la casella 0605 o 0606. També pots afegir-hi l'objecció a les despeses militars (www.objecciofiscal.org).

import objecció

Un cop enllestida la declaració el programa es connectarà amb hisenda i generarà un PDF amb un número de referència que cal que anotis. Aquesta còpia s'imprimeix des del mateix programa RENTA WEB.

numero referencia

3 - Ingressa l'import d'objecció a una ONG o campanya

Fes l'ingrés de l’import deduït a la campanya o ONG de la teva elecció, que defensa els drets humans, construeix la pau, aposta per la noviolència...

Recorda que has d'especificar el concepte de l'ingrés que duguis a terme en aquesta ONG o campanya com a Desobediència fiscal a la repressió i cal que en guardis el comprovant o el rebut.

A títol d'exemple, la mena d’ONGs i/o campanyes on pots fer el teu ingrés poden ser:

4 - Informa a hisenda de l'objecció

Cal informar hisenda de l'objecció que has fet mitjançant aquesta instància, tot fent-hi constar el número de referència i adjuntant-hi el comprovant de l'ingrés a l'ONG i/o campanya que has elegit..

Pots presentar la instància a hisenda de diverses maneres:

Al registre general de qualsevol administració d’hisenda (hi pots anar sola o en grup). No cal cita prèvia. Necessites l'original i la còpia dels documents. En el moment de registrar-la te'n segellaran la teva còpia.

Si disposes de signatura digital, la pots presentar des de la seu electrònica, a Impostos i taxes / Altres / Altres procediments gest. tributària tot fent clic a Presentació

presentacio a hisenda

També pots enviar-la per correu certificat a qualsevol administració d’hisenda.

5 - I si hisenda et reclama l'import d'objecció?

Si reps un requeriment d’Hisenda amb una proposta de liquidació pots:

Si la declaració era “a retornar”, hauré d’ingressar la quantitat reclamada. I si era “a pagar”, hauré d’ingressar la quantitat reclamada amb interessos de demora (3,75%)

Si NO accepto la paral·lela puc presentar una al·legació mitjançant aquest document.

Si l'agència tributària espanyola no accepta les al·legacions i la declaració era “a pagar” i vull pagar?

Em requereix una liquidació amb la quantitat reclamada i una sanció del 50%, més un 10% de perjudici econòmic. Sobre 100,00€ reclamats, en pagaria 160,00€.

Si accepto aquesta liquidació i la pago en termini, tinc una reducció, de tal manera que la sanció final seria del 31,50%. De 100,00€ en pagaria 131,50€.

Si l'agència tributària espanyola no accepta les al·legacions i la declaració era “a retornar” i vull pagar?

Si la declaració era a retornar la sanció seria d’un 15% sobre la quantitat reclamada.

Si accepto la nova liquidació i pago en termini, la sanció final seria d’un 7,87%.

Si l'agència tributària espanyola no accepta les al·legacions i no vull pagar?

L'agència tributària espanyola procedirà a recuperar, a embargar les quantitats reclamades, amb interessos de demora. Aleshores, puc presentar unes segones al·legacions, en aquest cas al tribunal econòmic administratiu mitjançant aquest document.

Escampa'n la veu

Comparteix l’acció amb els teus seguidors de:

Mantén-te informada

Apunta’t al canal de Telegram per seguir les novetats de l’acció: