Preguntes més freqüents

Les eines de lluita noviolenta no són només la denúncia, la no cooperació i la creació d’alternatives, també ho és la desobediència civil, i una d’elles és l’objecció fiscal. La força de l‘objecció fiscal rau en què deixem de cooperar amb l’adversari, donem la cara, tot assumint-ne les conseqüències, per posar en evidència la feblesa de la seva repressió, ocupació o violació de drets: no oblidem que l’adversari depèn dels nostres impostos. Com en el cas de l’objecció de consciència al servei militar, quan aquesta va ser exercida per un milió de joves objectors i insubmisos, l’exèrcit va quedar sense soldats i es va acabar la mili.

Segons el Tribunal Suprem espanyol “La desobediència civil pot ser concebuda com un mètode legítim de dissidència front l’Estat, havent de ser admesa aquesta forma de pensament i ideologia en el sí d’una societat democràtica”. (“La desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admitida tal forma de pensamiento e ideología en el seno de una sociedad democrática." Sentència 480/2009 de la Sala del Penal del Tribunal Suprem espanyol sobre la Josemi Zumalabe Fundazioa, dictada pel magistrat José Manuel Maza Martín (+) i altres quatre jutges).

L'objecció fiscal no és un dret explícitament reconegut però n’existeix jurisprudència* segons la qual l'objecció de consciència per motius ideològics, i per tant també la seva variant fiscal, podria estar emparada per la Constitució espanyola sota la forma de llibertat de consciència. Cal assenyalar que hi ha un precedent a favor de l'objecció fiscal en la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2006 al recurs interposat per Joan Surroca Sens, en la que s’anul·la la sanció d'Hisenda per considerar que no ha comés frau fiscal. Ja sabem però que sentències passades no garanteixen la seva aplicació present, ni futura!

Qualsevol persona contribuent: treballadora, funcionària, jubilada, autònoma, empresària,...

NO. L’he d’editar per poder introduir la quantitat de l’objecció.

És important que tothom faci la declaració. Segurament em sortirà negativa (a retornar). Si em sortís positiva (a pagar) puc no lliurar-la.

Sí. En aquest cas en la liquidació em sortirà una quantitat més alta: la quantitat de la declaració més l’objectada.

Sí. En aquest cas en la liquidació em sortirà una quantitat més baixa a pagar: la de la declaració menys l’objectada.

En el cas que l’agència tributària espanyola detecti l'objecció -que no sempre ho fa- em pot reclamar l'import, però no acostuma a sancionar el contribuent. Em pot fer una “proposta de liquidació provisional” (una paral·lela) on se’m demanarà que justifiqui els diners desgravats a la casella on he escrit la quantitat de l’objecció fiscal.

Si la declaració era “a retornar”, hauré d’ingressar la quantitat reclamada. I si era “a pagar”, hauré d’ingressar la quantitat reclamada amb interessos de demora (3,75%)

Presento una al·legació mitjançant aquest aquest document.

Em requereix una liquidació amb la quantitat reclamada amb els interessos de demora (3,75%). Rarament sanciona si tenim present la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2006 esmentada abans.

Si la declaració era a retornar la sanció seria d’un 15% sobre la quantitat reclamada.

Si accepto la nova liquidació i pago en termini, la sanció final seria d’un 7,87%.

L’agència tributària espanyola procedirà a embargar-me, per recuperar les quantitats reclamades - l’objectada més interessos- però, sense sanció. Aleshores, puc presentar unes segones al·legacions, en aquest cas al tribunal econòmic administratiu mitjançant aquest aquest document.

L’agència tributària espanyola em proposarà una paral·lela i em retornarà els diners segons aquesta paral·lela. Puc presentar una al·legació.

Poden revisar-les, però, si són correctes i no he fet una altra objecció, no ha de passar res.

Una revisió retroactiva només pot afectar als 4 anys anteriors.

Cal ingressar la mateixa quantitat objectada a una ONG o campanya ciutadana.

Escampa'n la veu

Comparteix l’acció amb els teus seguidors de:

Mantén-te informada

Apunta’t al canal de Telegram per seguir les novetats de l’acció: